Incidències per olors

Benvinguts a la pàgina web d’olors de Santa Margarida i els Monjos.

Aquesta és una iniciativa municipal que pretén elaborar una diagnosi de les olors molestes que, en ocasions, afecten el veïnat del municipi i recollir les dades que permetin actuacions de millora en els possibles focus emissors d’olors.

Les dades rebudes són confidencials i s’incorporen a la base de dades del Servei de Medi Ambient.

Per fer arribar els suggeriments o deteccions d’olors al Servei de Medi Ambient, podeu emplenar el següent formulari.

Alcoholera Catalana, SA reforma una part del procés productiu i minimitza les olors

11 Jun 2018

Alcoholera Catalana, SA ha dut a terme millores en el procés productiu amb l’objectiu d’aconseguir un estalvi energètic i minimitzar la seva incidència per olors.  Una de les quatre torres de destil·lació ha estat modificada per a que pugui treballar al buit i a menys temperatura.

Actuacions d’ampliació i millora projectades per l’ACA i la Mancomunitat a l’EDAR de Vilafranca permetran reduir les incidències per olors

21 Nov 2017

En base als convenis de sanejament signats entre l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i la Mancomunitat Penedès Garraf, s’està redactant el projecte constructiu per realitzar obres d’ampliació i millora de la capacitat de tractament de l’EDAR de Vilafranca amb un pressupost de 10.779.445 euros. Aquestes obres han de permetre dimensionar millor la capacitat de tractament d’aquest equipament i, de passada, millorar la seva afectació per olors a l’est de Cal Salines i els Monjos.

Affinity Petcare, SA implanta noves mesures per a la minimització de la incidència de les olors molestes al municipi

14 Jun 2017

Com a complement a la xemeneia que fa anys es va construir a la planta dels Monjos per tal de concentrar en un de sol els principals focus emissors d’olors i buscar així la dispersió d’aquestes amb la impulsió dels gasos a més altura, així com complementant també les actuacions diverses dutes a terme durant els darrers anys per tal de fer més estanca la fàbrica amb l’objectiu d’eliminar focus d’emissió difosa de les olors, a llarg d’aquest any és previst implantar noves mesures que han de permetre reduir encara més els episodis per olors molestes procedents de la fàbrica, com són la construcció i posada en funcionament d’una nova depuradora, més eficient i més estanca, o la millora tecnològica d’una part de la maquinària d’extrusionat i assecatge, que també passarà a ser més estanca.

Cementos Portland Valderrivas, SA avança les inversions previstes a la planta dels Monjos per a la minimització d’emissions difoses de pols de clínquer

20 Gen 2017

Previstes mesures correctores a l’únic focus conegut d’emissions difoses de clínquer, situat a la zona dels satèl·lits del forn 5, consistents en tallar la capota dels satèl·lits i substituir-la per una de nova que incorpora un filtre d’aspiració. Amb aquesta actuació, juntament amb la millora de les condicions de pressió a l’interior del forn per evitar la sortida de pols, s’espera millorar substancialment el problema d’emissions difoses de pols de clínquer. Si bé l’actuació estava inicialment programada per als mesos de març o abril de 2017, finalment s’han avançat a la segona i tercera setmana de febrer. Aquestes mesures complementen l’actuació realitzada entre els anys 2001 i 2002 de substitució del filtre de grava del refredador del forn 4E i la substitució de l’electrofiltre d’aquest mateix forn per un filtre de mànegues.

El celler Catalan Vins, S.A., de la Ràpita, és en procés de cobrir definitivament el tanc de la depuradora

5 Ago 2016

El celler Catalan Vins, S.A. a la Ràpita, està adoptant mesures per evitar les olors molestes procedents del sistema de depuració d’aigües, concretament té encarregats els elements necessaris per fer un cobriment definitiu del tanc de la depuradora. A l’espera de rebre el material necessari, fa uns dies l’empresa va provar de cobrir provisionalment el tanc amb una lona, amb poc èxit. Vistos els mals resultats, des del passat dilluns 1 d’agost la lona ha estat substituïda per una tapa provisional de formigó, molt més efectiva. L’empresa és en camí de resoldre en breu aquesta problemàtica.

Un cop estabilitzat de nou el tractament biològic de la depuradora d'Affinity Petcare, S.A, resta només cobrir quatre focus difosos d'olor detectats en aquesta mateixa instal·lació

7 Ago 2014

Un cop estabilitzat de nou el tractament biològic a la depuradora, tècnics de manteniment d’Affinity i de TOTAGUA estan ara treballant en el cobriment de quatre focus difosos d’olors detectats en aquesta mateixa instal·lació, concretament un tanc homogeneïtzador obert per la part superior, un contenidor de fangs i dues arquetes a nivell de terra. Fet això, s’haurien de donar per finalitzats els episodis d’olors que de forma puntual estan afectant encara al nucli de Tres Pins, sobretot quan hi ha vents de component SSE.

Resolts els problemes d'olors generats per una desestabilització del tractament biològic a la depuradora d'Affinity Petcare, S.A.

24 Jul 2014

Affinity Petcare, S.A. ha reactivat recentment el reactor biològic de la seva depuradora i ha procedit a aplicar-hi diverses millores tècniques amb l’objectiu d’evitar els episodis de males olors succeïts fa unes setmanes al sud de la Ràpita i Tres Pins. Realitzades totes aquestes gestions i millores, no s’haurien de tornar a produir episodis similars.

En vies d'eradicació imminent els episodis d'olors fecals detectats al sector de la Ràpita i Tres Pins

3 Jul 2014

Arran dels avisos de males olors fecals o similars detectades principalment a la Ràpita i Tres Pins, i en menor mesura a la resta del municipi, després de l'episodi especialment intens d'ahir, finalment s'ha pogut determinar amb certesa l’origen de les pudors i s’ha incoat urgentment a la font emissora a que procedeixi a la seva immediata eradicació.

Reparada una fuga en un bypass de la instal·lació a Affinity Petcare, SA

3 Mar 2014

Aquest passat cap de setmana ha estat reparada una fuga detectada en un bypass de la instal·lació de la xemeneia a Affinity Petcare, SA, avaria que explicaria els episodis d'olors succeïts durant les darreres dues setmanes.

Detectada una avaria a la xemeneia d'Affinity Petcare, S.A.

5 Feb 2014

Des d'Affinity Petcare, S.A. s'ha comunicat aquest matí a l’Ajuntament que s'està avaluant l’abast d’una avaria detectada en un dels motors de la xemeneia i que ha obligat a obrir a l’atmosfera una part de la instal·lació. És previst que l'avaria pugui ser resolta en breu.

2